Dobitnici nagradnog natječaja Poli brojalica

 

Čestitamo svim dobitnicima nagradnog natječaja Poli brojalica:

Tea Šainović
Mateo Plažanin
Valentina Šakić
Jasna Šakić
Danijela Mutka
Denis Plažanin
Danijela Pavić
Ana Martinović
Biljana Baranašić
Ivana Halic Kuna
Staša Mirela Tot
Franjo Tot
Grabar Mario
Zlata Tot
Spomenka Grgić
Vanja Keglević
Snježana Mamula
Ida Franjević
Darko Župan
Zdravko Peharda