nova šolska godina_seznam_ HR

Jeste li već osvojili novi tablet ili komplet školskih udžbenika?

Drugo izvlačenje SMS nagradne igre Poli slavi i nagrađuje je iza nas. Ostaje nam još jedno kolo i 2 nova izvlačenja.

Provjeri jesi li među dobitnicima. Nisi? Prebaci u najvišu brzinu!

 

DOBITNICI 2. kola: 13.5.-19.5.2014., izvlačenje 26.5.2014.

Nagrada: Udžbenici za školsku godinu 2014./2015.

Ime i prezime 

Broj računa

1 Željka Tadić 12108/311/5
2 Marija Kralj 76232/0103/2
3 Lucija Šaravanja 6120/439/1
4 Ante Sabljić 14582/0208/5
5 Gordana Novaković 23537/0203/15
6 Valentina Ružić 37087/0222/6
7 Damir Posavec 22510/8711/111
8 Tomislav Vidošević 59336/83253/1
9 Lidija Biočić 30105/0771/2
10 Davor Ercegović 21957/311/54

Nagrada: Tablet računalo

Ime i prezime

Broj računa

1 Vesna Horvat 24484/0201/9
2 Rafael Kovačić 0223-20140518-06-7723
3 Ivana Radić 60648/ 0869/1
4 Osman Hadžović 81190/0228/1
5 Tatjana Huber 40890/236/2
6 Diana Dunatov 90019/0010100/1
7 Gabrijela Dejanović 3903/178/1
8 Valerije Mitrović 112208/POSL0220/10403
9 Božena Žgurić 77719/8704/104
10 Sanja Marinović 23264/8716/112