Pravila nagradne igre

 

 

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., Rudolfa Steinera 7, Čakovec, MB 1335197, OIB 07977096210 donosi sljedeća:

 

 PRAVILA NAGRADNE IGRE
"POLI SLAVI I NAGRAĐUJE"

 

 Članak 1
Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom "POLI SLAVI I NAGRAĐUJE" (u nastavku: nagradna igra) organizira i provodi Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec, MB 1335197, OIB 07977096210 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

 

 Članak 2
Svrha i trajanje nagradne igre

Svrha nagradne igre je promidžba Priređivača u sklopu proslave 40 godina Polija i unapređenje prodaje POLI proizvoda. Nagradna igra traje od 6.5.2014. godine do 2.6.2014. godine (uključujući oba datuma) i odvija se u 4 kola:

1. kolo – 6.-12.5.2014.
2. kolo – 13.-19.5.2014.
3. kolo – 20.-26.5.2014.
4. kolo –  27.5.-2.6.2014.

 

Članak 3
Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4
Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od:

R.br Nagrada

Broj nagrada

Pojedinačna vrijednost nagrade s PDV-om

Ukupna vrijednost
Nagrada s PDV-om

1. Udžbenici za novu školsku godinu 2014./2015. 40 1.500 60.000
2. Tablet 40 800 32.000
  FOND NAGRADA UKUPNO: 80   92.000

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 92.000kn i na tu će vrijednost Priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 5
Mehanika nagradne igre

A. Način sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje u razdoblju od 6.5.2014. do 2.6.2014.u bilo kojoj prodavaonici na području Republike Hrvatske kupe sljedeći Poli proizvod:

Naziv proizvoda Težina proizvoda

Kod proizvoda

POLI 500G 3838977014051

te pošalju SMS poruku s ključnom riječi POLI, brojem računa i osobnim podacima (ime, prezime, adresa, mjesto stanovanja, poštanski broj) na broj 60221.

Cijena SMS poruke poslane na broj 60221 iznosi 2,40 kn (PDV uključen).

Poli proizvodi kupljeni na delikatesi (narezani, npr. 10dag, 15dag) ne ulaze u nagradnu igru.

Svaki sudionik može poslati neograničeni broj SMS poruka s različitim brojem računa.

U slučaju da isti račun bude ponovno poslan ta će prijava biti proglašena nevažećom i neće ući u bazu za izvlačenje.

Korisnici se prijavljuju za osvajanje nagrada opisanih u članku 4.

 

B. Izvlačenje nagrada
Nagradna izvlačenja organiziraju se istekom svakog kola trajanja nagradne igre prema sljedećem rasporedu:

1. kolo – 19.5.2014. – ukupno 20 nagrada (u izvlačenje ulaze SMS poruke zaprimljene od početka nagradne igre pa do 23:59 12.5.2014.)
2. kolo –26.5.2014. – ukupno 20 nagrada (u izvlačenje ulaze SMS poruke zaprimljene od početka nagradne igre pa do 23:59 19.5.2014.)
3. kolo – 2.6.2014. – ukupno 20 nagrada (u izvlačenje ulaze SMS poruke zaprimljene od početka nagradne igre pa do 23:59 26.5.2014.)
4. kolo –9.6.2014.– ukupno 20 nagrada (u izvlačenje ulaze SMS poruke zaprimljene od početka nagradne igre pa do 23:59 2.6.2014.)

Izvlačenja nagrada održat će se u prostorijama Operatera SMS usluge MobitelMedia, Palmotićeva 80/II, 1000 Zagreb, OIB: 84873605417 (u daljnjem tekstu Operater). Izvlačenja će nadgledati 3-člana komisija Priređivača.

O svakom izvlačenju bit će sastavljen zasebni zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.


U sva 4 kola izvlače se sljedeće nagrade:

  • 10x udžbenici za novu školsku godinu
  • 10x tablet

Svi brojevi računa i osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem SMS poruke spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika slučajnim odabirom iz baze primljenih poruka.

Imena svih dobitnika bit će objavljena na FCB stranici Ludi za Poli-Hrvatska i Internet stranici www.poli.com.hr. najkasnije 2 dana nakon izvlačenja pojedinog kola.

Sudionik nagradne igre (pod sudionikom se uzima broj računa) može biti dobitnikom samo jedne nagrade tijekom trajanja nagradne igre.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s nepodijeljenim nagradama postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Organizator je dužan popis nepodijeljenih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

 

C. Preuzimanje nagrada
Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem SMS poruke o dobitku i objavljeni na FCB stranici Ludi za Poli-Hrvatska i Internet stranici www.poli.com.hr.

Za preuzimanje nagrade dobitnik je dužan predočiti osobnu iskaznicu i račun za kupljeni POLI proizvod na zahtjev Priređivača.

Organizator zadržava pravo dogovaranja javnog preuzimanja  nagrade najkasnije 30 dana od primitka SMS obavijesti.

Dobitnici udžbenika nakon SMS obavijesti o dobitku trebaju na mail poli@poli.com.hr ili fax 040 372 880 najkasnije do 16.6.2014. poslati popis udžbenika (naziv, autor/i, izdavač). Na temelju tog popisa Priređivač će naručiti udžbenike i dostaviti ih preporučenom poštom dobitniku najkasnije do 15.8.2014. godine.

Ukoliko dobitnik do navedenog roka ne pošalje popis, bit će ponovno SMS porukom obaviješten o dobitku u roku od dva dana od isteka navedenog roka. Popis treba poslati u roku od 8 dana od primitka ponovne obavijesti.

Ukoliko ni u naknadnom roku dobitnik ne pošalje popis, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Nagrade-tableti bit će poslane dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na adresu koju su naveli kod prijave za nagradnu igru najkasnije 30 dana od primitka SMS poruke o dobitku.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je na zahtjev Priređivača dužan pokazati osobnu iskaznicu i originalni račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda Poli 500g te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, odnosno povratnicu ukoliko mu se nagrada dostavlja poštom koja vrijedi kao dokaz o preuzimanju nagrade.

Dobitnik nagrade, koji u roku od 30 dana od primanja SMS poruke ne preuzme svoju nagradu, bit će ponovno pismeno obaviješteni o dobitku u roku od osam dana od isteka navedenog roka i navedenu nagradu treba preuzeti u roku od 14 dana od primitka ponovne obavijesti.

Ukoliko ni u naknadnom roku dobitnik ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

 

 Članak 6
Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

 

Članak 7
Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranici www.poli.com.hr i vrijede do završetka nagradne igre.

 

Članak 8
Pogrešne i neregularne prijave

Primljena SMS poruka koja nije potpuna jer ne sadrži neki od traženih podataka neće se smatrati valjanom prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri pa će se takva poruka odbaciti i neće se uzeti u obzir pri izvlačenju dobitnika.

Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 9
Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci sudionika nagradne igre dostupni su Priređivaču i Operateru i s njima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri »POLI SLAVI I NAGRAĐUJE« sudionici daju Priređivaču i Operateru svoju izričitu privolu za prikupljanje i obradu posredovanih podataka a ukoliko osvoji nagradu (ime, prezima, adresa, kontakt telefon) za potrebe nagradne igre te za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i natječajima te za druge promotivne aktivnosti organizatora ove nagradne igre).

Sudionici nagradne igre, ukoliko osvoje nagradu, dozvoljavaju organizatoru objavu dostavljenih osobnih podataka (ime, prezime, adresa) u sredstvima javnog obavještavanja u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu i na internetu bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika zbog objave rezultata izvlačenja te u promidžbene svrhe.

Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

 

 Članak 10
Porezi

Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač.   

 

Članak 11
Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.poli.com.hr najkasnije 6.5.2014., a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradne igre i da ih prihvaćaju te se slažu s njima.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila su primarna u odnosu na eventualne druge objave u tiskanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

Organizator nagradne igre  imaju pravo izmjene ovih Pravila uz odobrenje Ministarstva financija  sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara. Sve eventualne izmjene Pravila bit će objavljene na web portalu www.poli.com.hr. Nastavak sudjelovanja u nagradnoj igri nakon objave izmjena Pravila znači da iste sudionik prihvaća i slaže se s promjenama.

 

 Članak 12
Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

 

 Članak 13
U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Čakovcu.

 

Članak 14
Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na FCB stranici Ludi za Poli-Hrvatska i Internet stranici www.poli.com.hr najkasnije 2 dana nakon izvlačenja pojedinog kola i obaviješteni SMS-om.

 

Članak 15
Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.poli.com.hr.

 

Pravila vrijede od 6.5.2014.

Priređivač nagradne igre:

Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec

KLASA: UP/I-460-02/14-01/282

URBROJ: 513-07-21-01/14-2

Zagreb, 28. travnja 2014.